Musica in Excelsis 
bildades 2012 på initiativ av Lennart Larsson som också spelar tuba och har skrivit de flesta arrangemang som kvintetten framför.

Kvintetten har sedan starten framträtt vid många olika musikarrangemang. Allt från underhållningsmusik på äldreboende till ett stort antal kyrkokonserter.

Andreas Arehammar
Trumpet och kornett

Roy Ljungqvist
Trumpet och flygelhorn

Barbro Forsgren
Valthorn

Henrik Andersson
Trombon

Lennart Larsson
Tuba